Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και δη το Διοικητικό Συμβούλιό του απέδειξαν για ακόμη μία χρονιά ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, με το νέο σχέδιο επιχορηγήσεων ΘΥΜΕΛΗ.
Η έλλειψη πολιτιστικής πολιτικής, η άγνοιά τους για τα θεατρικά δρώμενα της Κύπρου, η παρουσία τους μόνο στις επίσημες πρεμιέρες του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, τους στερούν το δικαίωμα να έχουν λόγο, άποψη και αξιολόγηση για τα θεατρικά δρώμενα της Κύπρου.
Τα Μέλη του Δ.Σ. του ΘΟΚ, οι «διορισμένοι απευθείας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», όπως οι ίδιοι τονίζουν εμφαντικά, πιστεύουν –χωρίς να παρακολουθούν παραστάσεις των άλλων θεατρικών σχημάτων και ομάδων- ότι είναι οι ιθύνοντες, που μπορούν να καθορίζουν το μέλλον και τη βιωσιμότητα των θεατρικών σχημάτων, ομάδων και καλλιτεχνών.
Το Θέατρο VERSUS, ως η δεύτερη μόνιμη σκηνή της Λεμεσού, με 10 (δέκα) χρόνια συνεχούς παρουσίας στα θεατρικά δρώμενα της Κύπρου και με 28 (είκοσι οκτώ) θεατρικές παραγωγές στο ενεργητικό του, δεν επιχορηγείται για το 2017.
Η γραμμή από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου είναι ξεκάθαρη! Ζητούν τον ξαφνικό μας θάνατο κι εμείς με τη σειρά μας ζητάμε άμεσα από τον Πρόεδρο της Κυριακής Δημοκρατίας, αλλά και από μια Πολιτεία που ζητά την αξιοκρατία, την άμεση απομάκρυνση τόσο του κονδυλίου επιχορηγήσεων, όσο και της διαδικασίας επιχορήγησης των θεατρικών σχημάτων και ομάδων από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.
Αμφισβητούμε με τον πλέον έντονο τρόπο το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ στο σύνολό του, αλλά και την αξιοκρατία και τις γνώσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ για τα κυπριακά θεατρικά δρώμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *